Solskinnsbygda i Porsgrunn
Hjem > Kattøya & Sildevika

Disse stedene i Bergsbygda er verdt et besøk.

 

Kattøya i Eidangerfjorden –  Landfast med Olavsberget.

Kattøya fra lufta
Kattøya fra lufta. Foto:Mapaid AS
Kattøya ligger innerst i Eidangerfjorden rett utafor den populære badeplassen Olavsberget i Porsgrunn kommune, som siden 1950-tallet har hatt både stupeanlegg og campingplass. Kattøya har siden 2002 vært i statlig eie og begge områdene inngår nå i Skjærgårdsparken Telemark. Øya er tett bevokst med skog, er kupert og flere steder stuper fjellet bratt i sjøen. Porsgrunn kommune har våren 2007 med tilskudd fra Miljøverndepartementets budsjett bygget en gangbrygge mellom Olavsberget og Kattøya. 
 
 
Denne perla av et skogområde midt i Eidangerfjorden er nå tilgjengelig fra landsida og åpner et nytt helårs naturområde og turmål med fiskeplasser, bademuligheter, kystled og kystkultur. Det er inngått et samarbeid med Porsgrunn videregående skole (idrett og friluftsliv) om istandsetting og bruk av bygningene på Kattøya. Det er en målsetting å etablere et kystkultursenter for barn og unge, der barnehager, grunnskolen og videregående skole har sin naturlige læringsarena. Alle disse aktivitetene kan foregå samtidig som det arbeides med utvikling av Kattøya som en del av Skjærgårdsparken Telemark og kystleden og gjør øya tilgjengelig for alle.  
 
I 2016 åpnet Ordfører Robin Kåss Norges første og trolig dyreste flytedo på veg ut til kattøya
Les mer om dette her... 
 

Sildevika
St.Hans feiring i Sildevika.
Foto:Per Roar Selander
Sildevika er landfast og inngår i Skjærgårdsparken Telemark. Kyststien går forbi området, og bygningene fungerer som kystledhytte og ubetjent turisthytte i regi av Telemark Turistforening. Til Sildevika kan du ta bil, buss, båt eller sykkel eller du kan gjerne ro dit. Det tar ca 20 minutter å gå fra parkeringsplassen ved Bjønnesveien.
 
Det gamle fiskebruket ble i 1973 innkjøpt av staten til friluftslivsformål. Eiendommen er på 76 dekar og har vært en viktig møteplass for barn og unge, kystkultur, leirskole og miljøundervisning i en årrekke. I dag har Telemark Turistforening satt i stand bygningene og har ansvaret for hus og uthus til utleie i kystleden. Eiendommen forvaltes og skjøttes ellers av Porsgrunn kommune ved Skjærgårdstjenesten og Fylkesmannen i Telemark. Du kan telte på de flotte grasarealene, bade på strendene og fyre bål på anviste plasser. God tur til  Sildevika!